زندگینامه کامل آقای دکتر محمد رضا عارف . . . .

این وبلاگ توسط طرفداران و دوستداران آقای دکتر عارف به عنوان یک شخصیت وارسته و نخبه علمی. سیاسی و دانشگاهی این مملکت و یکی از نظریه پردازان مطرح جهان علم و فناوری و همچنین جهت حمایت از کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری آینده به عنوان یک رئیس جمهور مردمی. دانشگاهی. مجرب و کارآمد ایجاد شده است

تیر 87
1 پست